(یک کلام حرف حساب) را چگونه ارزیابی میکنید؟
(33%) 33
عالي
(17%) 17
خوب
(9%) 9
متوسط
(41%) 41
ضعيف

تعداد شرکت کنندگان : 100